în cadre lungi

„plutim cu soarele odată/ în cadre lungi de Bela Tarr”

Fotograf / Eliot Lee Hazel
02 Martie 2015

o noapte întreagă am umblat
cu inimile ţăndări o noapte întreagă
cu pieptul scobit o noapte întreagă
cu o funie luminoasă pe umeri o noapte întreagă
cu tendoanele jupuite –
ce menghină formidabilă trupurile noastre
încleştarea lor ascute roua
tăişul ei între beznă şi zi
tăişul ei ne
desprinde:
plutim cu soarele odată
în cadre lungi de Bela Tarr

*

oboseala pe care ţi-o
dau cuvintele înalte şi
goana maşinii – ziua e crudă –
şoseaua ocoleşte se
strecoară lăsându-te în aer
fără aer sub cerul încreţit
şi vânăt
câteva ore până să te
simţi acasă între lucruri mici –
uituc
şi insomniac

*

noaptea: o mare casă abandonată
cu pereţii supurând
uşile într-o rână
ferestrele ca nişte zdrenţe –
pe scările în spirală lumina
mai urcă – praful: o piele flămândă
tot timpul – nici măcar şobolanii
păianjenii sau gândacii
numai noi prin somnul ei defrişat
noi: o amintire veselă şi gălăgioasă

*

gingii de bătrână pentru
asfinţitul ăsta: în amintire
mai muşcă dinţii
tot felul de
cuvinte zemoase:
gingii cangrenate
mestecând
în gol funiile
care ne mişcă
zilele: răcoroasă limba
întunericului ca un aşternut:
ştirbă noaptea
ne asurzeşte
inimile

#emanuel guralivu #poezie

SUBCAPITOL.ro

este o revistă online de literatură și fotografie, independentă și nonprofit.