Un poem de Jericho Brown

„Sunt aici să te iubesc inconfortabil”

Autor / Jericho Brown
Fotograf / Maria Navas
30 Martie 2015

Traducere în limba română de Costel ONOFRAȘ


Jericho Brown este autorul volumelor Please (New Issues Poetry & Prose, 2009), ce a primit American Book Award, și The New Testament (Copper Canyon Press, 2014). Poemele sale au apărut în Oxford American, The New Yorker, New England Review ș.a.

CONDIȚIA INIMII

Nu vreau să fac rău nimănui, dar îmi place să aud o milogeală.
Doi oameni se ating de două ori pe lună în zece hoteluri, și
Noi numim asta distanță lungă. El deţine un liman.
Cutreier ca orice alt afro-american, Africa
Cu starea sa și America cu starea sa
Și poporul negru născut în neamul ăsta continuă să ducă
Jumătate din el. Îmi duc partea. Omul meu se grăbește
Să mă atingă. Cerul de partea noastră. Cerul deasupra lumii lui
Îmi doresc să scriu. Aici greșesc. Cuvintele
Sunt un simț al sunetului. Mă deștept. Maică-mea scutură
Din cap. Bunică-mea suspină: El n-are nici un
Ţel. Bunică-mea e moartă. Ea locuiește cu mine.
O aud pe maică-mea scuturând din cap la telefon.
Cineva a tăiat firul. Avem o relație
La distanță. Am pierdut jumătate din ea într-o bătaie. Dumnezeu dă
Fiecăruia un trup. Dumnezeu dă fiecăruia un trup cu durerile sale.
Când durerea îmi urcă în corp, încerc să mă gândesc
La strămoșii mei albi care i-au rănit pe nemernicii de negri
Cât se poate de legal. Urăsc să spun asta, dar o durere o poate ușura
Pe alta. Doctorii ar vrea să iau pastile. Bărbatul meu vrea
Să consult un doctor. Ce ești când îți laşi bărbatul
Poftind? Ce sunt acum dacă mă gândesc cu atâta drag
La avioane? Care-i numele meu, al cui este, în timp ce noi
Facem dragoste. Iubitul meu mă lasă cu cuvinte pe care doresc
Să le scriu. Zboară dintr-o parte a ţării afară
Din lumea noastră. Eu nu vreau lumea. Vreau doar
Simţul african al sunetului american. El. Atingând.
Corpul ăsta. Conștient de durerile sale. Salutări, muritorilor.
Numele meu este Încet și Împiedicat. Vin de pe planeta
Necaz. Sunt aici să te iubesc inconfortabil.

HEART CONDITION

I don’t want to hurt a man, but I like to hear one beg.
Two people touch twice a month in ten hotels, and
We call it long distance. He holds down one coast.
I wander the other like any African American, Africa
With its condition and America with its condition
And black folk born in this nation content to carry
Half of each. I shoulder my share. My man flies
To touch me. Sky on our side. Sky above his world
I wish to write. Which is where I go wrong. Words
Are a sense of sound. I get smart. My mother shakes
Her head. My grandmother sighs: He ain’t got no
Sense. My grandmother is dead. She lives with me.
I hear my mother shake her head over the phone.
Somebody cut the cord. We have a long distance
Relationship. I lost half of her to a stroke. God gives
To each a body. God gives every body its pains.
When pain mounts in my body, I try thinking
Of my white forefathers who hurt their black bastards
Quite legally. I hate to say it, but one pain can ease
Another. Doctors rather I take pills. My man wants me
To see a doctor. What are you when you leave your man
Wanting? What am I now that I think so fondly
Of airplanes? What’s my name, whose is it, while we
Make love. My lover leaves me with words I wish
To write. Flies from one side of a nation to the outside
Of our world. I don’t want the world. I only want
African sense of American sound. Him. Touching.
This body. Aware of its pains. Greetings, Earthlings.
My name is Slow And Stumbling. I come from planet
Trouble. I am here to love you uncomfortable.

#jericho brown #traducere #costel onofras

SUBCAPITOL.ro

este o revistă online de literatură și fotografie, independentă și nonprofit.